Even voorstellen

Hallo mijn naam is André en ik inspireer, motiveer en begeleid mensen en organisaties om de diepste potentie uit zichzelf te halen. Als je mij ontmoet dan weet ik je altijd te prikkelen om op een andere wijze de wereld in te kijken en uitdagingen aan te gaan. Vaak weet ik feilloos de vinger op de zere plek te leggen, handvatten aan te reiken en je te motiveren om hiermee aan het werk te gaan.

Ik zie energieën stromen op verschillende levels, waarvan de essentie stroming de basis is, de andere stromingen zijn een gevolg van of een aanvulling op deze essentie stroming. Door fysieke, mentale en emotionele ervaringen en de veroordelingen hierop wordt deze essentie stroming, waarin de potentie besloten ligt, afgeremd of soms zelfs compleet afgesloten. Met als resultaat dat zingeving, levensvreugde en passie afnemen en of verdwijnen.

Het leven heeft mij veel ervaringen en lessen gegeven, waarbij ik elke ervaring probeer te doorgronden om zo de potentie van de ervaring als een kwaliteit mee kan nemen in mijn verdere leven.

Ik denkt anders, doe anders en dat is nu net mijn kracht. De wereld benader ik op een andere wijze, waardoor een ieder die met mij in aanraking komt, aan het denken wordt gezet. Het gaat mij niet om het gelijk hebben, maar het gaat mij erom dat de dingen van meerdere kanten wordt bekeken. Waardoor inzichten en mogelijkheden zichtbaar worden, om vervolgens een bewuste keuze te kunnen maken voor dat wat het beste bij je past.

“Een kubus heeft verschillende vlakken, elk vlak heeft zijn eigen kleur. Als de kubus benaderd wordt vanaf het rode vlak, dan ziet iemand alleen het rode. Iemand anders die van een andere kant de kubus benadert ziet alleen het blauwe vlak. Wie heeft er dan gelijk??? Niemand heeft gelijk en toch heeft iedereen gelijk. Het gaat dan ook niet om het gelijk, het gaat erom hoe je iets benaderd vanaf welke zijde. Belangrijk is waar vanuit er wordt gekeken en welke ervaringen partner spelen bij de benadering. Door deze ervaringen te delen met elkaar, ontstaat er een verruimde blik t.a.v. de complete kubus. Waarna er een bewuste keuze gemaakt kan worden werk vlak van de kubus het meest met je resoneert, zonder daarmee de andere vlakken als goed of slecht te bestempelen. Het is slechts een keuze dat in dit moment dit vlak het beste met je resoneert, niets meer of minder dan dat. Als een ander vervolgens kiest dat een ander vlak met hem/haar resoneert is er begrip en hoeft deze persoon niet overtuigd te worden dat jouw vlak het beste is, nee het kan met en naast elkaar bestaan. Sterker nog het versterkt elkaar, doordat de kubus (gemeenschappelijke deler) aandacht krijgt en daardoor groeit. Dit is waarom het belangrijk is om de wereld te zien door je eigen ogen, getekend door je ervaringen en daaruit te delen hoe en waaruit jij jouw wereld waarneemt. Sta open voor dat wat de ander te delen heeft en verrijk elkaar met de opgedane ervaringen, dit is de essentie van het leven”

In deze benaderingswijze is er geen ruimte voor strijd of macht, alleen maar mogelijkheden om je eigenheid te verrijken, je potentie vorm te geven in afstemming met je essentie. Hierdoor wordt iedereen gestimuleerd om zijn/haar eigen potentie vorm te geven met als gevolg een gelukkig leven vol passie en mededogen.

“I have a dream” 

Ik heb een droom, een droom waarin alle mensen het beste uit zichzelf halen en elkaar stimuleren om de besloten potentie vorm te geven in het leven. Dat iedereen leeft met passie en daarin vrij is om te ervaren. 
Mijn persoonlijke drive is het stimuleren van de passie in de mens. Als iemand met passie leeft is er geen ruimte voor het ontkrachten van anderen of jezelf. 
Ik weet dat het nobel is maar als niemand erin gelooft en durft te dromen, zal het zeker nooit geschieden. 

Iedereen wordt geïnspireerd als ze iemand passievol bezig zien.

“Leef je passie”

Ik ben mijn weg gegaan en heb door mijn leven heen leren omgaan met de beschikbare kennis, die in mij leeft. Een weg die vele obstakels heeft gekend en met vallen en opstaan gepaard is gegaan. Het gezegde “alles wat me niet dood maakt, maakt me sterker” is voor vele jaren mijn levensspreuk geweest. Al deze levenservaring en de innerlijke kennis heb ik weten samen te voegen in Power-Steering. De kennis die voor mij beschikbaar is, is er om door te geven zodat vele hiermee kunnen werken. Mijn levenservaring geeft me de mogelijkheid om de leringen te vertalen naar een praktische toepassing. Daarom bestaat Power-Steering ook uit een aantal onderdelen, die niet los van elkaar gezien kunnen worden maar juist een aanvulling en verlengstuk van elkaar zijn.

  1. leringen (colleges)
  2. essentie stroming (workshops)
  3. practicum (masterclasses)

In de trainingen en opleiding worden deze drie samen en afgestemd op elkaar onderwezen. Je kan ze ook deels los van elkaar volgen. 

Ik mag dan wel de founder zijn, maar Power-Steering is groter dan mij. Het is een beweging waarin de essentie van elk individu, zichzelf en de omgeving stimuleert en motiveert om de diepste potentie uit zichzelf te halen en elkaar te versterken, om zo de mensheid te doen evalueren.