WELKOM BIJ ANRÉ INSTITUUT VOOR BEWUSTZIJN

De thuisbasis van Power-Steering International, waaruit de Power-Steering-leer gedeeld wordt met de wereld.  
Een modern en mobiel instituut, waarbij de organisatie plat, transparant en korte lijntjes kent. 
ANstaat voor ANders, en geeft sultaat.  De Power-Steering-leer sluit hier perfect bij aan, een holistische leer die de essentie van het leven stimuleert, kwaliteiten naar boven haalt en de verborgen potentie (krachten) naar het bewustzijn brengt.

Visie

De mens is begaaft met een unieke wijze van denken en beredeneren die andere diersoorten op deze wereld niet bezitten. De wijze hoe de mens hun potentie inzet is destructief voor zichzelf en de planeet aarde. Mijn leven lang verbaas ik me er over, dat we naar de maan kunnen vliegen maar niet instaat zijn om vrede, honger, ziekten en armoede te bestrijden in onze eigen achtertuin. Hieruit blijkt dat prioriteiten nog altijd instinctief gestuurd worden. De mens heeft een bezieling die aansluit op het menselijk bewustzijn. Om de ware potentie van de mens tot bloei te laten komen zal het menselijk bewustzijn een verlengstuk van de bezieling moeten worden. Op dit moment is het andersom, het menselijk bewustzijn, gedreven door instinct, heeft de leiding en de kwaliteiten van de bezieling word ingezet door dit instinct. Niets mis mee, maar het kan anders effectiever, productiever en met vreugde, geluk, passie en bezieling. 

De Power-Steering-Leer geeft handvatten en legt uit hoe dingen anders benaderd kunnen worden. Het is aan een ieder hoe hier verder vorm aan te geven. 
Visie is dat als mensen gaan zien, voelen en ervaren wat bezielt leven inhoud, ze gelukkiger, bewuster, vol passie en bezieling het leven leven. Dat obstakels uitdagingen worden en het leven als zinvoller ervaren wordt. 

Missie

Mensen opnieuw kennis te laten maken met de essentie van zichzelf en het leven. 

Filosofie

Leef je eigen leven!
Een eigen leven, leven is een bezield leven, waarbij het leven ten volle wordt ervaren. Triomfen en nederlagen worden, vrij van veroordeling, genomen en gezien als ervaringsmomenten om het Zelf te doorgronden en richting te geven. Een leven vol passie, mededogen en gelukzaligheid.

Het instituut

Het ANRÉ Instituut is opgericht op 1 oktober 2006, om op professionele wijze vorm te geven aan de visie, missie en filosofie van het instituut. 

Het ANRÉ Instituut staat voor langdurige relaties, Inspiratie, Motivatie, Begeleiding en ondersteuning in het bewustzijnstraject.
De holistische Power-Steering-Leer die het leven benaderd op mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel level sluit perfect aan bij het ANRÉ Instituut.

Doelgroep

Personen, teams en/of organisatie die zichzelf de volgende twee vragen stellen: Wie ben ik? Wat heb jij eraan?
In deze twee vragen ligt de wens om de ware essentie van zichzelf te kennen en hier richting aan te geven, door de vraag wat de ander daar aan heeft.
Binnen een team is dit een belangrijk gebeuren, wat draag elk individu bij aan het team en wat draagt het gehele team bij aan het grotere geheel. 
Voor organisaties geldt hetzelfde, wie/wat is de ware essentie (core) van de organisatie en wat heeft de ander eraan. 
Stel jij jezelf een van deze vragen of beide, neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.