Opleiding

Algemene informatie

De opleiding in de Power-Steering methode is een vierjarige opleiding die de persoonlijke ontwikkeling continu stimuleert. Een commitment met jezelf waarin je vier jaar met jezelf aan het werk gaat. Een diepe transformatie/verandering van binnen uit aan gaat. Een fundamentele stap om anders in het leven te gaan staan.

Wat de opleiding doet verschillen met de losse trainingen is het commitment met jezelf. Waar je bij de trainingen na afronding van een training weer opnieuw kan beslissen om door te gaan of niet, waarbij de onbewuste angsten voor verandering telkens weer de kop op kunnen steken. Bij het aangaan van deze opleiding zet je jezelf niet telkens voor die keuze, maar ga je vol voor de ontwikkeling van jezelf.

Vier jaar is wellicht een lange periode, maar besef dat je huidige gedachte structuren, gedragingen en overtuigingen opgebouwd zijn door je levensjaren heen. Er zijn gehecht heden ontstaan en er wordt van alles ontleent aan deze patronen. Ik geloof niet in korte oplossingen, ik weet uit eigen ervaring hoe het overlevingssysteem jezelf om de tuin kan leiden en je op vele mannieren gevangen houd in de, o zo vertrouwde patronen. Het voor een langere termijn aan gaan van jezelf geeft je de mogelijkheid om echt door dingen heen te gaan en deze fundamenteel te veranderen. Telkens opnieuw beslissen om door te gaan of van methode naar methode te hoppen, kan een mannier zijn om die diepere stukken binnen jezelf uit de weg te gaan.

Ken je jezelf goed genoeg om te weten, dat je overlevingssysteem zo vinding rijk is om jezelf gevangen te houden in patroontjes, dan raad ik je aan om er eens echt voor te gaan en deze opleiding te gaan doen. Een commitment met jezelf voor vier jaar, waarin je gegarandeerd veel over jezelf te weten komt en fundamenteel zal veranderen en je zelf meer en meer gaat doorgronden.

Eerste trainingsjaar

De body en de mind module staan dit jaar op het programma. Kennismaking met jezelf op een dieper level, met name de diepere zintuigen leren herkennen en erkennen binnen jezelf. Hoe hiermee om te gaan en wat hebben ze je te vertellen. Daarnaast komen er verschillende fases van Keuzes, Spiegellogie, Veroordeling, Kindsbeelden en mindsets aan de orde. Wat de functie is van dualiteit en hoe deze werkt, welke rol oordelen hierin hebben en welke overtuigingen/mindsets je tegen houden.

Na dit eerste jaar is het mogelijk om examen te doen voor Power-Steering Wellness+ begeleider. Hiermee kan je aan de slag binnen je een eigen praktijk of wellness organisatie in het verzorgen van Power-Steering behandelingen.

 Tweede trainingsjaar

Dit jaar bestaat uit de trainingsmodules Emotion 1 & 2. Een jaar waarin je de diepte in gaat, meer de linken zal kunnen leggen tussen het energie sturen en wat je waarneemt, voelt en ervaart. Hoe om te gaan met emotie en wat voor effecten deze hebben in je leven en hoe je handelt door en vanuit emotie. Een jaar waarin je bewuster gaat worden wat emoties zijn en hoe welke plek je deze geeft in het huidige leven wat geleid wordt. Veel handvatten om anders om te gaan met jezelf en met je omgeving.

Derde trainingsjaar

De eerste helft van dit jaar staat de soule module op de lijst. Een trainingsmodule waarbij de tot nu toe ontwikkelde diepere zintuigen samen komen en tot communicatie om gevormd wordt. Een module waarbij je duidelijke handvatten krijgt hoe te communiceren en op welke wijze je de spiegel kan waarnemen in de ander en in gesprekken. Een belangrijke module om het tot nu toe geleerde en doorgronde expressie te geven in de communicatie.

De tweede helft van dit jaar wordt de unity module behandeld. In deze module gaan we bezig om alles wat uit elkaar getrokken is, in de voorgaande modules weer bij elkaar te laten komen. Om inzicht te krijgen in jezelf, ben je bezig geweest om alle patronen, overtuigingen en gedragingen uit elkaar te trekken. In deze module wordt het geleerde en doorgronde weer bij elkaar gebracht, waardoor er een nieuwe basis binnen jezelf ontstaat.

Totale duur training: 4 jaar
Aantal trainingsdagen: 66
Studie uren per week: 4 tot 6 uur
Evaluatie momenten: ja
Buddy/scriptie consulten: 9 stuks
Certificaat: ja
Diploma: ja

Docent: André Terink
Locatie: Eefde, Eefdese Enkweg 6.
Data:
Start september

Investering:
Inschrijfgeld: €15,- (te voldoen bij inschrijving)

Trainingsgeld per jaar: € 1895,-
Accommodatie per jaar: € 255,-
Totaal per jaar: € 2150,-
Betaling termijnen mogelijk klik hier voor info.

 

Inschrijven

Vierde trainingsjaar

Het eerste deel van dit jaar is de doorgrondingstraining waarbij je een thema en onderzoeksvraag krijgt. Dit ga je bij jezelf en bij oefenpersonen onder de loep nemen en je maakt hier een scriptie van. Je wordt in dit proces goed begeleid, omdat het altijd thema’s zijn die al je hele leven spelen en waar je bewust of onbewust tegen aan loopt binnen je ontwikkeling. Het zou maar zo eens je levens thema kunnen zijn. In deze training komt al het geleerde en aangereikte weer voorbij en wordt verwerkt in de scriptie. Door het geleerde specifiek op een thema en onderzoeksvraag toe te spitsen, ontstaat er een diepgang en meer begrip van het geleerde. Dit is de doorgronding van de aangereikte stof. De scriptie wordt gelezen door een samengestelde commissie, waaruit ook feedback wordt gegeven. De scriptie en een mondelinge voordracht t.a.v. de scriptie zorgen samen voor een duidelijk beeld van de doorgronde lesstof. Hier krijg je feedback op, zodat je duidelijk weet waar je sterke en zwakke punten liggen.

Het tweede deel van dit jaar is de werkgebied training. Je bent drie en een half jaar bezig geweest met jezelf te doorgronden en in deze module ga je je weg zoeken, om deze doorgronding daarbuiten vorm te geven. Het is een hele persoonlijke module, waarbij je de meest passende vorm zoekt om je kennis, eigenheid en passie te delen met je omgeving. Dit kan als huismoeder/vader zijn, als bewustzijnscoach/therapeut of een wijze waarop je het integreert in je huidige werkfunctie. In alle gevallen ronden we het af met het Power-Steering diploma zelf-coach, waarbij je een duidelijke mijlpaal hebt bereikt voor jezelf.

“Vernieuwend en allesomvattend”

Ik heb de volledige Bewustzijnstraining, volgens de Power-Steering methode, gevolgd. Een opleiding onder leiding van André volgen is vernieuwend en allesomvattend, waarbij ik flink uitgedaagd werd om écht voor mezelf te gaan staan. Vanaf dag één stond oordeelloosheid centraal. Zonder oordeel leren kijken naar mezelf en anderen. Nu, na de opleiding merk ik eigenlijk nog sterker hoe wezenlijk deze opleiding mij dichter bij mezelf heeft gebracht. Ook het contact maken met je eigen kern heb ik als een fundamentele verandering ervaren.

Jeaneth de Witte-Smit

 

Ervaringen

“Het leven krijgt veel meer glans”

Al eerder heb ik andere opleidingen gevolgd. Maar Power-Steering heeft mij veel extra’s gebracht. Allereerst: de opleiding wordt met veel liefde gegeven. De opleiding heeft mij laten zien waarom ik bepaalde dingen deed zoals ik die deed, maar waarvan ik me niet bewust was, of waarbij ik me niet gelukkig voelde. Zo heb ik veel meer inzicht in mijzelf gekregen en is mijn bewustzijn vergroot. Wanneer je deze inzichten krijgt, krijgt het leven veel meer glans. Je komt dichter bij je kern en van daaruit ga je leven. Daar gaat het om. Je wordt een gelukkig en blij mens.

Ady

“Deze opleiding is veel intensiever”

Ik heb al diverse cursussen gevolgd (meditatie, Reiki, holistisch energetisch therapeut). Overal stak ik een beetje op en kwam weer verder in mijn ontwikkeling. Ik ben toen aan de opleiding van Power-Steering begonnen. Deze opleiding is veel intensiever dan wat ik daarvoor gedaan had. Het helpt mij om dingen beter te begrijpen, beter aan te voelen en beter met emoties om te gaan. Ik zit nu beter in mijn vel en ook mijn interactie met mijn omgeving is veel beter. Ook de geleerde behandelingen werken erg goed. Het kost wat tijd en geld, maar dat is het voor mij absoluut waard!

Henk

“Het heeft een gedragsverandering teweeg gebracht”

Power-Steering heeft een gedragsverandering teweeg gebracht waardoor ik anders in het leven ben gaan staan. Een situatie, hoe ik ermee omga is anders geworden. Het proces was niet altijd makkelijk voor mijzelf en ook niet voor mensen in mijn omgeving. Door bewust te worden van o.a. mijn gedachtepatronen ben ik de weg naar binnen gaan volgen naar mijzelf wie ik in Wezen ben. Het voelt als thuiskomen.
Body, Mind en Soul zijn meer in balans en de keuzes die ik nu maak komen van binnenuit en resoneren met wie ik ben. Eenmaal bewust kun je niet meer niet bewust zijn.

Ingeborg